Neturi būrī: Kāpēc ES jāpārtrauc lauksaimniecības dzīvnieku iesprostošana

Kopsavilkums no Compassion in World Farming ziņojuma “End the Cage Age: Why the EU Must Stop Caging Farm Animals”.

Tulkojusi Anita Krastiņa.

„Pastāv vajadzību hierarhija, kurā kustības brīvība ir starp pamatvajadzībām,

un tas nozīmē, ka nekādi labturības uzlabojumi nespēj šo brīvību aizvietot.

Dzīve bez iespējas pakustēties nav dzīvošanas vērta.“

Andrzej Elżanowski, zooloģijas profesors Varšavas Universitātē

  • Eiropas Savienībā vairāk nekā 300 miljoni dzīvnieku pavada visu dzīvi vai būtisku tās daļu iesprostojumā – no sivēnmātēm atnešanās krātiņos līdz dējējvistām tā dēvētajos “modernizētajos” sprostos.
  • Vadošie dzīvnieku labturības pētnieki atzīst, ka dzīvnieku turēšana iesprostojumā ievērojami samazina viņu labturību.
  • Pētījumi demonstrē, ka dzīvnieku turēšana iesprostojumā ir cietsirdīga: dzīvnieki ir domājošas būtnes, kas spēj just sāpes un prieku. Industriālā lopkopība rada milzīgas ciešanas, jo pakļauj dzīvniekus ļoti satraucošiem izvēles un kustības ierobežojumiem bez iespējas izpaust gandrīz jebkādu dabisko uzvedību.
  • Sabiedrība uzskata, ka lauksaimniecības dzīvnieku aizstāvībai pievēršama lielāka uzmanība. 94% aptaujāto Eiropas iedzīvotājuprāt, ir svarīgi aizstāvēt lauksaimniecības dzīvnieku labturību, un 84% domā, ka dzīvniekus būtu jāaizsargā labāk nekā šobrīd.
  • Ārkārtīga šaurība joprojām ir tipiska industriālās lopkopības blakne. Tā skar gan sivēnmātes, kuras spiestas savus mazuļus barot krātiņos, gan trušus un paipalas, kas pavada visu dzīvi kailos sprostos, gan pīles un zosis, kuras iesprosto piespiedu barošanai, lai iegūtu foie gras jeb aknu pastēti.
  • Lai gan Eiropas Savienībā jau kopš 2012. gada ir aizliegti nemodernizētie daudznodalījumu sprosti, vairāk nekā pusi komerciāli audzēto dējējvistu joprojām tur tā sauktajos “modernizētajos” sprostos. Arī vaislas putni un cāļi tiek turēti sprostos.
  • Teliņi savas dzīves pirmās 8 nedēļas pavada individuālā iesprostojumā kastēs.
  • Eiropas Savienības direktīva 98/58/EK par lauksaimniecības dzīvnieku aizsardzību nosaka, ka ”dzīvnieka pārvietošanās brīvību, ņemot vērā tā sugu un saskaņā ar pārbaudītu praksi un zinātnes atziņām, nedrīkst ierobežot tādā veidā, kas izraisa nevajadzīgas ciešanas vai savainojumus.” Tā arī nosaka, ka, “ja dzīvnieks ilgstoši vai regulāri ir piesiets, sapīts vai atrodas būrī, tam jādod pietiekoši daudz vietas, lai izkustētos atbilstoši tā fizioloģiskajām un etoloģiskajām vajadzībām un saskaņā ar pārbaudītu praksi un zinātnes atziņām.” Visas ziņojumā aplūkotās iesprostojuma metodes šo likumu pārkāpj, tomēr tiek regulāri pielietotas daudzās ES dalībvalstīs.
  • Dažu attīstītāku ES dalībvalstu nacionālā likumdošana ir atsevišķus ieslodzījuma veidus lopkopībā aizliegusi. Zviedrijā ir aizliegta sivēnmāšu iesprostošana atnešanās krātiņos un aizgaldos, kas ir nelegāli arī Apvienotajā Karalistē. “Modernizēto“ vistu būru aizliegums pastāv Luksemburgā un 2020. gadā stāsies spēkā Austrijā, savukārt 2025. gadā – Vācijā. Arī Eiropas mazumtirgotāji pāriet uz ārpus sprostiem dētuvistu olu tirdzniecību.
  • Ir steidzami nepieciešama ES likumdošana, kas apturētu lauksaimniecības dzīvnieku cietsirdīgo turēšanu sprostos. Mēs arī aicinām katru ES dalībvalsti pieņemt likumus, kas veicinātu pāreju uz humānākām lauksaimniecības metodēm un aizliegtu lauksaimniecības dzīvnieku iesprostošanu.

Laiks izbeigt Sprostu ēru!

Eiropas pilsoņu iniciatīvas tīkls „Neturi būrī”apvieno dažādas organizācijas un indivīdus ar mērķi uzlabot lauksaimniecības dzīvnieku dzīves visā kontinentā, aizliedzot sprostu izmantošanu. Mēs darbojamies gan kopā, gan atsevišķi, lai savāktu vienu miljonu parakstu Eiropas pilsoņu iniciatīvai pret sprostu izmantošanu. Līdz parakstu vākšanas beigām atlicis pavisam maz laika – pievieno savu balsi šodien!

Kļūsti par

atbalstītāju

Ikmēneša atbalsts palīdzēs “Dzīvnieku brīvībai” ilgtermiņā strādāt, izcīnot arvien jaunas uzvaras dzīvnieku labā Latvijā.

Jaunumi

Vēsturiska UZVARA! Balticovo paziņo par atteikšanos no sprostiem

Lielākais olu ražotājs Ziemeļeiropā, Balticovo, pārtrauks turēt dējējvistas sprostos. Lēmums skar 2.15 miljonus jeb 88% no visām Latvijas dējējvistām, kuras pašlaik atrodas cietsirdīgajos sprostos.

Uzvara! Veikalu tīkls CITRO atsakās no sprostu olām

Mazumtirdzniecības veikalu tīkls “CITRO” paziņo par plāniem līdz 2025. gadam atteikties no sprostos turētu dējējvistu olu tirdzniecības. Zīmolam ir 76 tirdzniecības vietas visā Latvijā.

UZVARA! RBI atsakās no sprostu olām

Pateicoties tūkstošiem dzīvnieku aizstāvju, viens no pasaules lielākajiem restorānu tīkliem, kam pieder arī zīmols "Burger King", paziņo par 100% atteikšanos no sprostos dētām olām.

Čehija aizliedz dējejvistu turēšanu sprostos

Čehijas Republikas parlamenta augšpalāta ar pārliecinošu balsu vairākumu atbalstīja likumprojektu, kas nosaka virkni dzīvnieku labturības uzlabojumu, tostarp aizliegumu turēt dējējvistas sprostos no

"Orkla Latvija" paziņo par atteikšanos no sprostos dētām olām

Plaša patēriņa pārtikas produktu ražošanas un izplatīšanas uzņēmums “Orkla Latvija” apņemas līdz 2025. gadam atteikties no sprostos dētu olu izmantošanas ražošanā. Latvijā tas attiecas uz tādiem

Globālā kampaņā pieprasa Burger King pārtraukt sprostu olu izmantošanu

Vairāk nekā 80 nevalstiskās organizācijas no visas pasaules šodien uzsāk globālu kampaņu, mudinot vienu no pasaules vislielākajām ātrās ēdināšanas ķēdēm atteikties no sprostiem savās piegādes ķēdēs.

Dzīvniektiesību akcijā veic vairāk nekā 3000 kilometru garu ceļojumu pa Latviju

"Lapsu tūrē", kurā sabiedrība pieprasa izbeigt kažokādu iegūšanu, pārstāvētas 55 Latvijas pilsētas un ciemi. Lapsēnu viesošanās daudzviet ir guvusi plašu atbalstu, uz kopīgu aicinājumu kažokādas