Čehija aizliedz dējejvistu turēšanu sprostos

16.11.2020.

Čehijas Republikas parlamenta augšpalāta ar pārliecinošu balsu vairākumu atbalstīja likumprojektu, kas nosaka virkni dzīvnieku labturības uzlabojumu, tostarp aizliegumu turēt dējējvistas sprostos no 2027. gada. Aizliegums attieksies uz 4,5 miljoniem vistu, kas šobrīd tiek turētas sprostos Čehijas fermās. Ar šo lēmumu Čehija pievienojas līdzīgiem aizliegumiem Austrijā, Luksemburgā un Vācijā.

13. novembrī, ar 48 balsīm par, 5 pret un 18 atturoties, Čehijas Republikas parlamenta Senāts pieņēma grozījumus likumā par dzīvnieku aizsardzību no cietsirdības. Galvenās likuma izmaiņas paredz ievērojamus labturības uzlabojumus dējējvistām, aizliedzot to turēšanu sprostos.

Tāpat likumā veikti grozījumi, kas paredz aizliegumu savvaļas dzīvniekus izmantot cirkā, liellopu piesiešanas aizliegumu, atbalstu pašvaldībām cīņā pret cietsirdīgu izturēšanos pret dzīvniekiem, striktāku regulējumu suņu un kaķu pavairošanai un lielākus sodus par cietsirdību pret dzīvniekiem.

"Aptauja pēc aptaujas visā Eiropā uzrāda sabiedrības pārliecinošo atbalstu dzīvnieku aizsardzības uzlabošanai. Ar šo soli Čehija ir kļuvusi par vienu no progresīvākajām valstīm dzīvnieku aizsardzībā, darot vairāk nekā paredz minimālie un novecojošie kopīgie Eiropas Savienības dzīvnieku labturības standarti," pauž organizācijas "Dzīvnieku brīvība" valdes loceklis Aivars Andersons.

Čehijas Lauksaimniecības ministrija jau vērsusies Lauksaimniecības un zivsaimniecības padomē ar aicinājumu Eiropas Komisijai aizliegt dējējvistu turēšanu sprostos visā Eiropas Savienībā līdz 2030. gadam.

Šobrīd Čehijā 4,5 miljoni jeb 74% vistu tiek turēti stiepļu sprostos. Vienai vistai brīvi izmantojamā platība ir 600 kvadrātcentrimetru, kas ir mazāk nekā standarta A4 lapa. Eiropas Savienībā sprostos turētu vistu skaits ar katru gadu samazinās, šogad pārvarot zīmīgo 50% robežu, kad ārpus sprostiem turēto vistu skaits pirmo reizi pārsniedza sprostos turēto vistu skaitu. Latvijā šobrīd ir ap 3 miljoniem dējējvistu, no kurām vairāk nekā 80% tiek turētas sprostos. 

Kļūsti par

atbalstītāju

Ikmēneša atbalsts palīdzēs “Dzīvnieku brīvībai” ilgtermiņā strādāt, izcīnot arvien jaunas uzvaras dzīvnieku labā Latvijā.

Jaunumi

Vēsturiska UZVARA! Balticovo paziņo par atteikšanos no sprostiem

Lielākais olu ražotājs Ziemeļeiropā, Balticovo, pārtrauks turēt dējējvistas sprostos. Lēmums skar 2.15 miljonus jeb 88% no visām Latvijas dējējvistām, kuras pašlaik atrodas cietsirdīgajos sprostos.

Uzvara! Veikalu tīkls CITRO atsakās no sprostu olām

Mazumtirdzniecības veikalu tīkls “CITRO” paziņo par plāniem līdz 2025. gadam atteikties no sprostos turētu dējējvistu olu tirdzniecības. Zīmolam ir 76 tirdzniecības vietas visā Latvijā.

UZVARA! RBI atsakās no sprostu olām

Pateicoties tūkstošiem dzīvnieku aizstāvju, viens no pasaules lielākajiem restorānu tīkliem, kam pieder arī zīmols "Burger King", paziņo par 100% atteikšanos no sprostos dētām olām.

"Orkla Latvija" paziņo par atteikšanos no sprostos dētām olām

Plaša patēriņa pārtikas produktu ražošanas un izplatīšanas uzņēmums “Orkla Latvija” apņemas līdz 2025. gadam atteikties no sprostos dētu olu izmantošanas ražošanā. Latvijā tas attiecas uz tādiem...

Globālā kampaņā pieprasa Burger King pārtraukt sprostu olu izmantošanu

Vairāk nekā 80 nevalstiskās organizācijas no visas pasaules šodien uzsāk globālu kampaņu, mudinot vienu no pasaules vislielākajām ātrās ēdināšanas ķēdēm atteikties no sprostiem savās piegādes ķēdēs.

1,4 miljoni ES pilsoņu pieprasa aizliegt sprostus lopkopībā

Šodien, 2020. gada 2. oktobrī, Pasaules lauksaimniecības dzīvnieku dienā, Eiropas Komisija saņēma Eiropas pilsoņu iniciatīvu “Neturi būrī”. To parakstījuši 1,4 miljoni cilvēku visā Eiropā, aicinot...