Komanda

Katrīna Krīgere
biedrības vadītāja
Aivars Andersons
attīstības vadītājs
Lilita Kenta
"Neapēd zemeslodi" koordinatore
Alise Redviņa
kampaņu koordinatore
Artūrs Kaņepājs
kampaņu koordinators
Toms Burāns
dizaineris, programmētājs
Daniels Rogulis
Dzīvnieku aizstāvju tīkla IT risinājumi
Kristaps Grinbergs
“Augi&Draugi” IT risinājumi
Herberts Markūns
Vegan.lv IT risinājumi
Bella Briška
Veikalu vegvērtējuma koordinatore
Aija Gēliņa
satura veidotāja
Sabīne Jegi
tulkotāja
Egija Ziediņa
maketētāja
Roberta Tukiša
"Neapēd zemeslodi" satura veidotāja
Klinta Madara
"Neapēd zemeslodi" satura veidotāja
Klinta Goloskova
"Augi & Draugi" satura veidotāja
Ieva Liepiņa
projektu vadītāju asistente