Dzīvnieku brīvība

“Dzīvnieku brīvības” misija ir izbeigt dzīvnieku ciešanas industriālajā lopkopībā. Ikviens dzīvnieks ir pelnījis dzīvi bez ciešanām – mēs strādājam, lai ieviestu ilgtermiņa sociālas pārmaiņas dzīvnieku labā.

Mēs izskaužam cietsirdīgas lopkopības prakses, strādājot ar visām iesaistītajām pusēm, un rosinām sabiedrību uz līdzcietīgām izvēlēm ikdienā. Mēs nodrošinām masu medijus, valsts iestādes, likumdevējus u.c. ar uzticamu informāciju par dzīvnieku aizsardzības jautājumiem.

Mūsu vērtības ir:

Efektivitāte

Mēs tiecamies sasniegt vislabākos rezultātus – pēc iespējas ātrāk novērst visvairāk ciešanu visvairāk dzīvniekiem. Mēs esam stratēģiski, mērķtiecīgi un neatlaidīgi.

Kustības attīstība

Tikai ilgstošā un sistemātiskā darbā var panākt pozitīvas, noturīgas pārmaiņas dzīvniekiem. Tāpēc mēs veidojam draudzīgu, veselīgu, izglītojošu un motivējošu kustību dzīvnieku aizsardzībai.

Profesionalitāte

Mēs balstāmies faktos un zinātniskā pieejā. Mēs strādājam atbildīgi, kvalitatīvi un attaisnojam sabiedrības uzticību.

Ko mēs darām:

publicējam video no Latvijas industriālajām fermām

“Dzīvnieku brīvības” aktīvistu uzņemtie vizuālie materiāli atklāj patieso situāciju Latvijas industriālajās kažokzvēru, vistu un cūku fermās.

popularizējam augu uzturu

Mēs sniedzam informāciju par augu uztura iespējām un priekšrocībām, kā arī piedāvājam plašu augu valsts ēdienu recepšu klāstu katrai gaumei portālā Vegan.lv.

strādājam ar valsts iestādēm un medijiem

Mēs nodrošinām faktos balstītas informācijas pieejamību medijiem un sadarbojamies ar valsts iestādēm, kas atbildīgas par dzīvnieku labturības standartu ievērošanu.

organizējam izglītojošus pasākumus

Mēs rīkojam dažādus publiskus pasākumus par dzīvniektiesībām un augu uzturu.

sadarbojamies ar uzņēmumiem

Mēs komunicējam ar Latvijas uzņēmumiem, mudinot pārtikas tirgotājus un ražotājus pieņemt dzīvniekiem labvēlīgu darbības politiku un palīdzot restorāniem ieviest augu valsts maltītes.

stiprinām pilsonisko sabiedrību

Mēs aktīvi sadarbojamies un palīdzam citām organizācijām. Esam "Latvijas Pilsoniskās alianses" un starptautisko dzīvnieku aizstāvības koalīciju "Fur Free Alliance" un "Open Wing Alliance" biedri.