Dzīvnieku brīvība

Biedrība "Dzīvnieku brīvība" ir lielākā dzīvnieku aizsardzības organizācija Latvijā. Tā dibināta 2012. gadā, lai apvienotu cilvēkus, kas vēlas mainīt lopkopības industrijā izmantoto dzīvnieku likteni. “Dzīvnieku brīvība” nodrošina sabiedrību, masu medijus un likumdevējus ar uzticamu informāciju par dzīvnieku aizsardzības jautājumiem. Mēs rosinām sabiedrību uz līdzcietīgām izvēlēm, virzām likumdošanas iniciatīvas un pārstāvam dzīvniekus publiskās diskusijās.

Mēs strādājam, lai izbeigtu dzīvnieku ciešanas industriālajā lopkopībā, kažokzvēru audzēšanā un izklaides industrijā. Dzīvnieki ir pelnījuši cieņpilnu attieksmi un dzīvi bez ciešanām, tāpēc mēs veidojam plašu kustību dzīvnieku aizstāvībai ar mērķi panākt ilgtermiņa sociālās pārmaiņas.

Mūsu vērtības ir:

Ilgtspēja

Tikai pateicoties ilgtermiņa darbam, iespējamas pakāpeniskas pārmaiņas sabiedrības attieksmē pret dzīvniekiem. Gādājot par aktīvistu motivāciju un profesionālo izaugsmi, mēs veidojam draudzīgu, atbalstošu, izglītojošu un rosinošu darba vidi.

Efektivitāte

Mēs tiecamies sasniegt vislabākos rezultātus. Mūsu kampaņas sasniedz plašu cilvēku loku un rosina diskusijas sabiedrībā.

Profesionalitāte

Mēs esam zinoši, informēti, atbildīgi un attaisnojam sabiedrības sniegto uzticību, piedāvājot patiesu informāciju dzīvnieku aizstāvības jautājumos.

Mēs publicējam video un foto no Latvijas industriālajām fermām

“Dzīvnieku brīvības” aktīvistu publicētie vizuālie materiāli ataino patieso situāciju Latvijas industriālajās kažokzvēru, vistu un cūku fermās.

Mēs popularizējam augu uzturu

Mēs sniedzam informāciju par augu uztura iespējām un piedāvājam plašu augu valsts ēdienu recepšu klāstu katrai gaumei.

Mēs sadarbojamies ar medijiem un valsts iestādēm

Mēs nodrošinām faktos balstītas informācijas pieejamību medijiem un sadarbojamies ar valsts iestādēm, kas atbildīgas par dzīvnieku labturības standartu ievērošanu.

Mēs organizējam izglītojošus pasākumus

Mēs rīkojam klātienes un seminārus, diskusijas, meistarklases, filmu seansus un infostendus par dzīvniektiesībām un augu uzturu ikvienam interesentam.

Mēs sadarbojamies ar uzņēmumiem

Mēs veidojam dialogus ar Latvijas uzņēmumiem, mudinot ražotājus pieņemt dzīvniekiem labvēlīgu darbības politiku un palīdzot restorāniem ieviest vairāk augu valsts maltīšu.