Raksta autors
Katrīna Krīgere

Ko mēs kopā paveicām 2023. gadā?

26.04.2024

Mēs “Dzīvnieku brīvībā” strādājam, lai veidotu labāku pasauli visiem dzīvniekiem – bez industriālās lopkopības un dzīvnieku ciešanām. “Dzīvnieku brīvības” darbu kopā rada mūsu biedri, atbalstītāji un partneri ar savu nesavtīgo ieguldījumu – ziedojumiem un darbu kopīga mērķa labā. Visdziļākā pateicība ikvienam par 2023. gadā kopā sasniegto un paveikto!


Kustība “Kažokādas pagātnē!”

Iestājoties par kažokādu ražošanas un tirdzniecības aizliegumu visā Eiropas Savienībā, biedrība 2023. gadā turpināja parakstu vākšanu Eiropas pilsoņu iniciatīvā Eiropa bez kažokādām. Kopumā iniciatīvā no Latvijas tika savākti 64 162 pārbaudīti paraksti, tādējādi izvirzot Latviju pirmajā vietā visā Eiropā pēc parakstu skaita uz iedzīvotāju.

Pēc Latvijas Republikas Satversmes tiesas uzaicinājuma 2023. gadā biedrība kā pieaicinātā persona rakstveidã sniedza viedokli par kažokzvēru audzēšanas aizlieguma Latvijā pamatojumu.


Kampaņa "Olu cena"

Dzīvnieku speciālisti ir vienisprātis, ka sprostu sistēmas dējējvistām nozīmē ļoti zemu labturību. Arī Eiropas Komisijas Zaļā publiskā iepirkuma ekspertu grupa rekomendē atteikties no sprostos dētu olu izmantošanas un pāriet uz ārpus sprostiem turētu vistu olām.

2023. gadā "Dzīvnieku brīvība" atsāka darbu pie kampaņas dējējvistu labturības uzlabošanai, aktīvi veidojot dialogu par atteikšanos no sprostiem olu ražošanā ar visām iesaistītajām pusēm – mazumtirdzniecības tīkliem, restorāniem, pārtikas produktu ražotājiem, olu ražotājiem, valsts iestādēm u.c.

"Dzīvnieku brīvības" darba rezultātā, sākot no 2023. gada rudens, jaunajos Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta (RD IKSD) iepirkumos ēdinātājiem tika noteikta prasība neizmantot olas, kuru ražošanā dējējvistas ir turētas sprostos. Šī prasība turpmākajos iepirkumos neiekļaut sprostos dētas olas attiecināma uz RD IKSD pakļautībā esošajām 145 pirmsskolas izglītības iestādēm, kā arī 103 pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iestādēm Rīgā.

Mēs turpinājām starptautiskās koalīcijas Open Wing Alliance ietvaros cieši sadarboties ar citu valstu aktīvistiem un kopīgi kampaņot, lai panāktu sprostu izskaušanu visā pasaulē.Izaicinājums “Neapēd zemeslodi”

Tā kā industriālā lopkopība ir viens no vadošajiem klimata krīzes iemesliem un bioloģiskās daudzveidības draudiem, lai saglabātu zemeslodi apdzīvojamu nākamajām paaudzēm, ir svarīgi samazināt dzīvnieku produktu patēriņu gan globāli, gan Latvijā. Tāpēc mēs ik gadu janvārī rīkojam dabai draudzīgās ēšanas izaicinājumu “Neapēd zemeslodi”, rosinot Latvijas iedzīvotājus pamēģināt un iemācīties ēst dabai draudzīgāk. Izaicinājuma dalībnieki apņemas uz mēnesi samazināt dzīvnieku produktu patēriņu ikdienas uzturā, izaicinājuma mājaslapā izvēloties sev piemērotāko līmeni: neēst gaļu trīs reizes nedēļā, mēneša garumā izmēģināt veģetāru vai arī vegānisku uzturu. Tālāk ik dienu dalībnieki e-pastā saņem augu ēdienu receptes, noderīgus padomus un iedvesmojošus faktus, kas palīdz ēst veselīgāk, daudzveidīgāk un dabai draudzīgāk.

2023. gada izaicinājumam pieteicās ap 10 000 cilvēku un izaicinājums tika atspoguļots vairāk nekā 65 publikācijās medijos. Starp izaicinājuma vēstnešiem bija Rīgas mērs Mārtiņš Staķis, uztura speciāliste Anna Rozīte un mūziķis Dons. 2023. gada izaicinājumā pirmo reizi notika komandu sacensība, kam pieteicās 73 komandas. Izaicinājumu informatīvi atbalstīja veikalu tīkls "Rimi", kā arī vairāk nekā 25 dažādi sadarbības partneri – restorāni, pārtikas ražotāji, veikali, grāmatnīcas u.c.

Mēs arī izvietojām pilsētvidē 250 "Neapēd zemeslodi" vides reklāmas, kā arī publicējām un izplatījām tiešsaistē izaicinājuma recepšu e-grāmatu.Programma “Augi & Draugi”

Lai padarītu dzīvniekiem un dabai draudzīgu, veselīgu, augu valsts produktos balstītu uzturu viegli pieejamu ikvienam, 2023. gadā "Dzīvnieku brīvība" turpināja dažādas aktivitātes, lai atbalstītu un motivētu pārtikas uzņēmumus – restorānus, kafejnīcas, veikalus, pārtikas ražotājus – ieviest kvalitatīvus augu valsts ēdienus un produktus.

2023. gada pavasarī veicām aptauju Gada augu produkts 2022, 1456 respondentu balsojumā noskaidrojot un apbalvojot labākos jaunos augu valsts produktus, kas parādījušies Latvijas mazumtirdzniecības tīklu sortimentos un noskaidrojot respondentu viedokli par to, kādu augu valsts produktu visvairāk pietrūkst veikalu piedāvājumā un kādi aspekti ir noteicošie šo produktu izvēlē. Rezultātus komunicējām veikālu tīkliem un izplatījām medijos (12 publikācijas).

2023. gada rudenī jau ceturto gadu pēc kārtas veicām Veikalu Vegvērtējumu, izpētot un salīdzinot Latvijas 9 populārākajos veikalu tīklos piedāvāto vegānisko produktu klāstu. Tika apsekoti kopumā 49 veikali visā Latvijas teritorijā, publicēti rezultāti un sniegtas padziļinātas konsultācijas mazumtirdzniecības tīkliem, kā uzlabot sortimentu ar patērētāju pieprasītākajiem vegāniskajiem produktiem.

2023. gadā sniedzām arī praktisku atbalstu restorāniem augu valsts ēdienu ieviešanā – konsultācijas par augu valsts virtuves specifiku, augu ēdienu mārketingu, profesionālas ēdienu fotosesijas un restorānu piedāvājuma reklāmu sociālajos tīklos. Sadarbības rezultātā kvalitatīvi augu valsts ēdieni tika ieviesti vairāk nekā 40 restorānos, tostarp restorānu ķēdēs: Lido 12 restorānos, Baltic Restaurants 5 pusdienu restorānos, Čili pica 18 picērijās un citviet.

Mēs arī izstrādājām jaunu Augi & Draugi mājaslapu un sākām sadarboties ar starptautisko augu valsts restorānu ceļvedi Happy Cow. tā dodot iespēju tagad ikvienam ērti uzzināt, kur Latvijā var paēst gardus augu valsts ēdienus.


Videi un dzīvniekiem draudzīgs dzīvesveids

Ar izglītojošām, iesaistošām aktivitātēm biedrība "Dzīvnieku brīvība" Latvijas sabiedrībā popularizē videi un dzīvniekiem draudzīgu dzīvesveidu.

Mūsu organizētais Vegānfestivāls 2023. gada 30. jūlijā Rīgā, Lastādijā pulcēja ap 3000 apmeklētāju, kuri visas dienas garumā baudīja dažādus augu valsts ēdienus un apguva ar vegānismu saistītas zināšanas un prasmes diskusijās un meistarklasēs. Vegānfestivālā vairāk nekā 30 ēdinātāji un tirgotāji piedāvāja apmeklētājiem 100% augu valsts maltītes. Notika arī ēdiena gatavošanas meistarklases un diskusijas par augu valsts uztura perspektīvām biznesā.

2023. gadā "Dzīvnieku brīvības" aktīvisti arī piedalījās 4 citu organizāciju rīkotos pasākumos, kas vērsti uz dabai un dzīvniekiem draudzīga dzīvesveida popularizēšanu:

  • 25. februārī prezentācija "Kā glābt pasauli caur ēdienu" Ekoskolu ziemas forumā (tiešsaistē);

  • 27. martā prezentācija uzņēmumam KPMG "Neapēd zemeslodi: pārtika un vide";

  • 25. oktobrī prezentācija par "Neapēd zemeslodi" Latvijas Valsts probācijas dienesta rīkotajā pasākumā darbiniekiem (tiešsaistē);

  • 20. jūlijā prezentācija un diskusija Cēsu Jauniešu domes pasākumā "Iedvesmu kosmoss" (Cēsīs).


2023. gadā "Dzīvnieku brīvība" iesaistīja dzīvnieku un dabas aizstāvībā 110 brīvprātīgos aktīvistus, kuri kopumā ieguldīja gandrīz 2000 brīvprātīgā darba stundas. Notika arī vairāki apmācību un saliedēšanās pasākumi aktīvistiem. Stiprinot starptautisku sadarbību un pieredzes apmaiņu fermu dzīvnieku aizstāvības darbā, 14.-16. jūlijā aktīvisti apmeklēja fermu dzīvnieku saudzētavu "Trīs sivēni" Lietuvā, bet 17.-20. augustā biedrības darbinieki piedalījās starptautiskajā dzīvnieku aizstāvības apmācību pasākumā Conference for Animal Rights Europe Polijā.

“Dzīvnieku brīvība” turpināja iesaistīties dažādās pilsoniskās sabiedrības aktivitātēs, kā biedrs līdzdarbojoties vairākās nacionālās un starptautiskajās koalīcijās un aliansēs: Open Wing Alliance, Fur Free Alliance un Latvijas Pilsoniskā alianse. 2023. gadā biedrība arī kļuva par starptautiskās apvienības Eurogroup For Animals dalīborganizāciju.

Informāciju par videi un dzīvniekiem draudzīgu dzīvesveidu mēs aktīvi izplatījām arī medijos, savā jaunumu vēstkopā, mājaslapās un sociālajos tīklos – Facebook, Instagram un Twitter lapās “Dzīvnieku brīvība”, “Vegan.LV” un “Vegan Latvia”, tādējādi sasniedzot simtiem tūkstošus cilvēku un rosinot viņus īstenot videi draudzīgas izvēles ikdienā. Visos projektos kopā 2023. gadā biedrības sociālo tīklu sekotāju skaits jau pārsniedza 88 000. Biedrības "Dzīvnieku brīvība" īstenotais darbs dzīvnieku un dabas aizsardzībā tika atspoguļots vairāk nekā 100 plašsaziņas mediju publikācijās.

"Dzīvnieku brīvības" budžets

2023. gadā organizācijas kopējie izdevumi bija 161 805 EUR, bet ieņēmumi 184 855 EUR.

IEŅĒMUMI 2023

Lielāko daļu jeb 69 % no “Dzīvnieku brīvības” 2023. gada ieņēmumiem EUR 127 249 apmērā veidoja mūsu biedru un atbalstītāju ziedojumi, kā arī biedru naudas. Kopumā mūs finansiāli atbalstīja 2089 cilvēki. 

Otru lielāko finanšu avotu jeb 23,4 % no mūsu ieņēmumiem EUR 43 245 apmērā veidoja granti, ko piesaistījām no starptautiskām dzīvnieku aizsardzības organizācijām, aliansēm un fondiem. Saņemto ProVeg International grantu mēs izmantojām izaicinājuma “Neapēd zemeslodi” īstenošanai, VegFund grantu – Vegānfestivāla īstenošanai, Animal Charity Evaluators grantu – projekta “Augi & Draugi” īstenošanai, Open Wing Alliance grantu – kampaņas "Olu cena" īstenošanai, The Centre for Effective Altruism – "Kažokādas pagātnē!" un "Videi un dzīvniekiem draudzīgs dzīvesveids" projektu īstenošanai.

Trešo lielāko finanšu avotu jeb 7,6 % no mūsu ienākumiem EUR 14 127 apmērā sastādīja saimnieciskās darbības ieņēmumi, ko veidoja pārtikas uzņēmumu dalības maksas Vegānfestivālā un izaicinājumā "Neapēd zemeslodi".

Vismazākā daļa jeb 0,1 % ir “Citi ieņēmumi”, ko veido ieņēmumi no valūtu konversācijas kursu izmaiņu svārstībām un ieguldījumu procentiem.

Papildus 2023. gadā mēs arī piesaistījām dotācijas EUR 4710 apmērā no ESF projekta "Subsidētās darba vietas bezdarbniekiem" pasākumā „Darbam nepieciešamo iemaņu attīstība”. Šie līdzekļi tika izmantoti 3 jauniešu praktiskai apmācībai dzīvnieku aizsardzības projektu īstenošanā.


IZDEVUMI 2023

Samaksa par darbu “Dzīvnieku brīvībā”

Kopš “Dzīvnieku brīvības” dibināšanas 2012. gadā mūsu projektu virzības pamatā ir bijis brīvprātīgais darbs un atbalstītāju ziedojumi. Taču brīvprātīgajam darbam ir arī ierobežojumi, jo tikai ar pastāvīgu, pilna laika algotu darbaspēku ir iespējams nodrošināt ilgstošu, sistemātisku darbu pie tik apjomīgiem un atbildīgiem projektiem, kādus šobrīd īsteno "Dzīvnieku brīvība". Līdz ar to kopš 2017. gada atalgojumu par darbu saņem vairāki algoti darbinieki, kuri gan plāno un vada projektus, gan vairo to kapacitāti, koordinējot brīvprātīgo aktīvistu iesaisti mūsu darbā.

2023. gadā "Dzīvnieku brīvībā" vidēji strādāja 5 algoti darbinieki, kuri saņēma ikmēneša atalgojumu no 1300 līdz 1500 EUR (bruto). Aprēķinot samaksu par darbu "Dzīvnieku brīvībā", par pamatu tiek ņemta vidējā alga (mediāna) Latvijā ar piemaksu par pieredzi. Darba algas tiek indeksētas divreiz gadā un visiem pastāvīgajiem darbiniekiem ir arī veselības apdrošināšana.

“Dzīvnieku brīvības” komanda sirsnīgi pateicas ikvienam, kas kopā ar mums 2023. gadā iestājās par labāku pasauli dzīvniekiem. Kopīgiem spēkiem mēs 2024. gadā panāksim vēl vairāk labu pārmaiņu dzīvnieku labā!

Kļūsti par

atbalstītāju

Ikmēneša atbalsts palīdzēs “Dzīvnieku brīvībai” ilgtermiņā strādāt, izcīnot arvien jaunas uzvaras dzīvnieku labā Latvijā.

Jaunumi

Ko mēs kopā paveicām 2022. gadā?

Ziņojums par mūsu 2022. gada projektiem, darba rezultātiem un budžetu.

Ko mēs kopā paveicām 2021. gadā?

Ziņojums par mūsu 2021. gada projektiem, darba rezultātiem un budžetu.

Ko mēs kopā paveicām 2020 gadā?

Ziņojums par mūsu 2020. gada projektiem, darba rezultātiem un budžetu.

Ko mēs kopā paveicām 2019 gadā?

Ziņojums par mūsu 2019. gada projektiem, darba rezultātiem un budžetu.