Raksta autors
Katrīna Krīgere

Ko mēs kopā paveicām 2021. gadā?

15.07.2022


Mēs “Dzīvnieku brīvībā” strādājam, lai veidotu labāku pasauli visiem dzīvniekiem – bez industriālās lopkopības un dzīvnieku ciešanām. “Dzīvnieku brīvības” darbu kopā rada mūsu biedri, atbalstītāji un partneri ar savu nesavtīgo ieguldījumu – ziedojumiem un darbu kopīga mērķa labā. Visdziļākā pateicība ikvienam par 2021. gadā kopā sasniegto un paveikto!

Ko mēs kopā paveicām 2021?


Kustība “Sabiedrība pret kažokādām”

2021. gadā mēs turpinājām kampaņot par kažokzvēru audzēšanas aizliegumu Latvijā – sadarbojāmies ar likumdevējiem, valsts iestādēm (42 vēstules), medijiem (17 preses relīzes / raksti), izglītojām cilvēkus par dzīvnieku labturības, vides aizsardzības problēmām un sabiedrības veselības apdraudējuma riskiem, ko rada zvēraudzēšanas industrija Latvijā.

2021. gada jūnijā sadarbībā ar LTV1 raidījumu “Aizliegtais paņēmiens” mēs publicējām slepenu pētījumu no Latvijas lielākās zvēraudzētavas “Baltic Devon Mink”. Mūsu aktīvista uzņemtā īsfilma “Dzimis zvēraudzētavā” atmaskoja šokējošu, sistēmisku cietsirdību pret dzīvniekiem un biodrošības pārkāpumus šīs fermas ikdienā.

Septembrī mūsu kopā ar citām organizācijām un deputātiem izstrādātais likumprojekts par kažokzvēru audzēšanas aizliegumu Latvijā tika veiksmīgi iesniegts Saeimā. Mēs nodrošinājām, ka no 15. septembra līdz 15. oktobrim veselu mēnesi sprostā pie Saeimas nemitīgi, dienu un nakti atradās cilvēki, aicinot deputātus atbalstīt kažokzvēru audzēšanas aizliegumu Latvijā. Mūsu akcija “Mēnesis sprostā” pulcēja vairāk nekā 200 dalībniekus, arī daudzus Latvijā pazīstamus cilvēkus – mūziķus, aktierus, influencerus – un plaši izskanēja medijos.

2021. gada izskaņā mūsu sistemātiskā darba, septiņus gadus ilgas trauksmes celšanas rezultātā Valsts Vides dienests beidzot izdeva rīkojumu apturēt Vērgales zvēraudzētavas darbību ilgstošo vides aizsardzības pārkāpumu dēļ. Visa gada garumā mēs aktīvi komunicējām arī ar Zemkopības ministriju un tās vadīto Dzīvnieku aizsardzības un labturības konsultatīvo padomi, mudinot rīkoties, lai nepieļautu sabiedrības veselības apdraudējumu no Covid-19 vīrusa izplatības Latvijas ūdeļu fermās. Decembrī mēs rīkojām piketu pie Zemkopības ministrijas, rosinot steidzami likvidēt iestāžu un uzņēmuma bezdarbības rezultātā radušos ilgstošo Covid-19 vīrusa perēkli “Baltic Devon Mink” zvēraudzētavā un nepieļaut nepamatotu kompensāciju 24 miljonu eiro apmērā izmaksu šīs fermas īpašniekiem no Nīderlandes.

Izaicinājums “Neapēd zemeslodi”

Lai palīdzētu Latvijas iedzīvotājiem iesaistīties globālu problēmu risināšanā un cīnīties ar klimata pārmaiņām, mēs arī 2021. gadā kā ik gadu rīkojām izaicinājumu “Neapēd zemeslodi”, aicinot ikvienu izmēģināt uz mēnesi samazināt dzīvnieku produktu patēriņu savā ikdienas uzturā. Izaicinājuma dalībnieki katru dienu e-pastā saņem receptes un noderīgus padomus un iedvesmojošus faktus, kas palīdz ēst veselīgāk, daudzveidīgāk dabai un dzīvniekiem draudzīgāk.

Mēneša laikā dalībnieki ietaupīja tik daudz CO2 izmešu, cik rastos, ar vieglo automašīnu 736 reizes apbraucot apkārt Latvijas robežai. Tāpat dalībnieki var lepoties ar milzīgu ieguldījumu dzīvnieku aizsardzības jomā – vienā mēnesī netika apēsti vismaz 10 000 dzīvnieku, bet visa gada laikā tiks aiztaupīti vismaz 60 500 dzīvnieku! 2021. gada izaicinājuma vēstneši bija pavārs Mārtiņš Rītiņš, mūziķis Markus Riva un reperis ansis.

Izaicinājuma noslēgumā mēs publicējām un izplatījām arī recepšu e-grāmatu “123 receptes zemeslodei”.

Kampaņa “Olu cena”

Dzīvnieku speciālisti ir vienisprātis, ka sprostu sistēmas dējējvistām nozīmē ļoti zemu labturību. Arī Eiropas Komisijas Zaļā publiskā iepirkuma ekspertu grupa rekomendē iestādēm un uzņēmumiem atteikties no sprostos dētām olām un pāriet uz ārpus sprostiem turētu vistu olu izmantošanu pārtikā.

2021. gadā mēs turpinājām kampaņu par dējējvistu labturības uzlabošanu, kurā aktīvi sadarbojoties ar uzņēmumiem – restorāniem, veikalu tīkliem un pārtikas produktu ražotājiem – un rosinājām tos pieņemt korporatīvās sociālās atbildības politiku par atteikšanos no sprostos dētu olu izmantošanas un tirdzniecības. Mūsu darba rezultātā 2021. gadā mazumtirdzniecības veikalu tīkls “top!” ar vairāk nekā 200 tirdzniecības vietām, 12 restorāni un 1 majonēzes ražotājs pieņēma politiku pārtraukt sprostos dētu olu izmantošanu. 2021. gadā arī Ziemeļeiropas lielākais olu ražotājs “Balticovo” publiski apņēmās pilnībā atteikties no sprostu sistēmām tuvāko gadu laikā.

Lai izskaustu dējējvistu iesprostošanu gan Latvijā, gan visā pasaulē, mēs cieši sadarbojamies ar dzīvnieku aizsardzības organizācijām no visas pasaules, strādājot vienotā koalīcijā “Open Wing Alliance”.

Projekts “Augi & Draugi”

Lai dzīvniekiem un dabai draudzīgu, veselīgu uzturu padarītu viegli pieejamu ikvienam sabiedrības loceklim, arī 2021. gadā mēs turpinājām īstenot projektu “Augi &Draugi”, palīdzot restorāniem un kafejnīcām veiksmīgi ieviest gardus augu valsts ēdienus viņu ēdienkartēs. Mēs sniedzām praktisku atbalstu restorāniem augu valsts ēdienu ieviešanā – apmācības un konsultācijas par augu valsts virtuves specifiku, augu ēdienu mārketingu, organizējām profesionālas ēdienu fotosesijas un restorānu piedāvājuma reklāmu sociālajos tīklos.

2021. gadā mēs arī izstrādājām divas profesionālas video pamācības augu valsts virtuvē: “Kā pagatavot soju, majonēzi un tofu?” un “Kā aizstāt olu augu valsts virtuvē?”. 2021. gadā augtvērtīgas augu valsts produktos balstītas maltītes tika ieviestas 44 restorānos, kā arī uzlabota mobilo telefonu aplikācija “Augi&Draugi”, kas ļauj ikvienam ikdienā ērti uzzināt, kurās sabiedriskās ēdināšanas iestādēs Latvijā iespējams paēst dzīvniekiem draudzīgi.

Videi un dzīvniekiem draudzīgs dzīvesveids

Mēs ar publiskiem pasākumiem un izglītojošām, iesaistošām aktivitātēm veicinām videi un dzīvniekiem draudzīga dzīvesveida izplatību Latvijas sabiedrībā.

Informāciju par videi un dzīvniekiem draudzīgu dzīvesveidu mēs aktīvi izplatījām medijos, jaunumu vēstkopā, mājaslapās un sociālajos tīklos – Facebook, Instagram un Twitter lapās “Dzīvnieku brīvība”, “Vegan.LV” un “Vegan Latvia”, tādējādi sasniedzot simtiem tūkstošus cilvēku un rosinot viņus ikdienā īstenot dzīvniekiem un dabai draudzīgas izvēles. "Dzīvnieku brīvības" sociālo tīklu sekotāju skaits visos projektos kopā 2021. gadā sasniedza jau 74 242.

Lai gan arī 2021. gadā pandēmija ierobežoja mūsu iespējas rīkot klātienes pasākumus, tomēr mūsu aktīvisti piedalījās trīs citu organizāciju rīkotos pasākumos:

  • 13.02.2021. Aktīvistu akadēmija (tiešsaistē, rīkoja Pasaules Dabas fonds)

  • 16.03.2021. Cīņa par dzīvnieku tiesībām. Mūsdienu prakse (Aspazijas dzimšanas dienas pasākums, rīkoja Raiņa un Aspazijas māja)

  • 03.11.2021. Diskusija "Vai regulāri ziedojumi var veicināt pozitīvas pārmaiņas sabiedrībā?" (tiešsaistē, rīkoja Mobilly)

Lai veicinātu kvalitatīva, patērētājiem viegli atpazīstama (marķēta) augu valsts uztura pieejamību Latvijas sabiedrībai, 2021. gadā mūsu aktīvisti Veikalu Vegvērtējuma ietvaros pētīja un salīdzināja 9 populārākajos veikalu tīklos piedāvāto vegānisko produktu klāstu. Rezultāti tika publicēti vietnē VeganLV un izsūtīti medijiem, kā arī mazumtirdzniecības tīkli saņēma ieteikumus, kā uzlabot savu sortimentu.

2021. gadā gadā mēs arī aktīvi piedalījāmies Eiropas pilsoņu iniciatīvas "End The Cage Age" tālākā atbalstā un virzībā, iesaistot Latvijas pilsoņus – mūsu biedrus, sekotājus, dzīvnieku aizstāvjus – saziņā ar Eiropas Parlamenta deputātiem, un veicinot cilvēku aktīvu dalību Eiropas Komisijas rīkotajā publiskajā apspriešanā par ieviešamajiem labturības uzlabojumiem ES dzīvnieku aizsardzības direktīvās. 2021. gada 10. jūnija plenārsēdē Eiropas Parlaments ar satriecošu balsu vairākumu apstiprināja EPI “End the Cage Age” rezolūciju, par balsojot 558 EP deputātiem, pret – 37, bet 85 atturoties. Rezolūcija mudina Eiropas Komisiju aizliegt lauksainiecības dzīvnieku turēšanu sprostos visā Eiropas Savienībā un attiecināt bezsprostu standartu arī uz importētajiem pārtikas produktiem.

2021. gadā mēs arī organizējām vairākas iekšējās apmācības dzīvnieku un vides aizstāvībā mūsu organizācijas aktīvistiem gan tiešsaistē, gan klātienē. Vasarā mūsu aktīvisti pavadīja trīs dienas aktīvistu nometnē, kopīgi strateģizējot, saliedējoties un apgūstot noderīgas prasmes, lai pēc iespējas efektīvāk strādātu dzīvnieku labā.

"Dzīvnieku brīvības" budžets

2021. gadā mūsu izdevumi kopā bija 81 111  EUR, bet ieņēmumi 93 261 EUR.

Ieņēmumi 2021

Vairāk nēkā trīs ceturtdaļas jeb teju 80 % no “Dzīvnieku brīvības” 2021. gada ieņēmumiem veidoja mūsu biedru un atbalstītāju regulārie un vienreizējie ziedojumi, kā arī biedru naudas – kopā mūs finansiāli atbalstīja 1019 cilvēki.

Otrs lielākais finanšu avots jeb 18.5% no mūsu ieņēmumiem veidoja granti, ko piesaistījām no starptautiskām dzīvnieku aizsardzības organizācijām, aliansēm un fondiem.

Līdzīgi kā iepriekšējos gados arī 2021. gadā mēs saņēmām grantu no koalīcijas Open Wing Alliance korporatīvās pretsprostu kampaņas “Olu cena” īstenošanai. Tāpat mēs saņēmām grantu no ProVeg International, ko izmantojām Veikalu Vegvērtējuma īstenošanai.

Papildus ar ESF projektu Atbalsts bezdarbnieku izglītībai un Subsidētās darba vietas bezdarbniekiem atbalstu EUR 11420 apmērā apmācījām 6 jauniešus dzīvnieku aizsardzības projektu īstenošanā.

Izdevumi 2021


Samaksa par darbu “Dzīvnieku brīvībā”


Kopš “Dzīvnieku brīvības” dibināšanas 2012. gadā mūsu projektu virzības pamatā ir bijis brīvprātīgais darbs un atbalstītāju ziedojumi. Taču brīvprātīgajam darbam ir arī ierobežojumi, jo tikai iesaistot pilna laika algotus darbiniekus, ir iespējams nodrošināt ilgstošu, sistemātisku darbu pie tik apjomīgiem un atbildīgiem projektiem, kādus šobrīd īsteno "Dzīvnieku brīvība". Līdz ar to kopš 2017. gada mūsu biedrībā atalgojumu par darbu saņem vairāki algoti darbinieki, kuri gan plāno un vada projektus, gan ceļ to kapacitāti, koordinējot daudzu brīvprātīgo aktīvistu iesaisti mūsu darbā.

Lai stiprinātu “Dzīvnieku brīvības” cilvēkresursu kapacitāti un nodrošinātu taisnīgu un konkurētspējīgu atalgojumu, biedrības valde 2021. gadā nolēma ieviest veselības apdrošināšanu pastāvīgajiem darbiniekiem un izstrādāja algu diferencēšanas politiku, ņemot vērā vidējo atalgojuma līmeni valstī un darbinieka faktisko darba pieredzi mūsu organizācijā.

Aprēķinot samaksu par darbu "Dzīvnieku brīvībā", par pamatu tiek ņemta vidējā alga (mediāna) Latvijā ar piemaksu par pieredzi. 2021. gada noslēgumā "Dzīvnieku brīvībā" strādāja 5 algoti darbinieki, kas saņēma ikmēneša atalgojumu no 900 līdz 1080 EUR (bruto).

Aktīvisti 2021“Dzīvnieku brīvības” komanda saka sirsnīgu paldies ikvienam, kurš kopā ar mums 2021. gadā iestājās par labāku pasauli visiem dzīvniekiem. Kopīgiem spēkiem mēs 2022. gadā izcīnīsim vēl vairāk uzvaru dzīvnieku labā!

Jaunumi

Ko mēs kopā paveicām 2023. gadā?

Ziņojums par mūsu 2023. gada projektiem, darba rezultātiem un budžetu.

Ko mēs kopā paveicām 2022. gadā?

Ziņojums par mūsu 2022. gada projektiem, darba rezultātiem un budžetu.

Ko mēs kopā paveicām 2020 gadā?

Ziņojums par mūsu 2020. gada projektiem, darba rezultātiem un budžetu.

Ko mēs kopā paveicām 2019 gadā?

Ziņojums par mūsu 2019. gada projektiem, darba rezultātiem un budžetu.