Korporatīvo attiecību menedžeris

Meklējam neatlaidīgu, gudru un motivētu aktīvistu pastāvīgam, atalgotam darbam korporatīvo attiecību jomā. Korporatīvo attiecību menedžera galvenais fokuss ir attīstīt dialogu ar pārtikas produktu tirdzniecības un ražošanas uzņēmumiem, panākot, ka tie pieņem un īsteno jēgpilnas korporatīvās sociālās atbildības politikas par atteikšanos no sprostos dētu olu tirdzniecības un izmantošanas.

Veiksmīgs kandidāts ir tāds, kam patiesi rūp “Dzīvnieku brīvības” misija, piemīt psiholoģiska noturība, kā arī patīk un padodas komunikācija ar cilvēkiem.

 

GALVENIE DARBA PIENĀKUMI:

 • Profesionāla ikdienas komunikācija (rakstiski, telefoniski, klātienē) ar uzņēmumiem, tostarp starptautiskām korporācijām;

 • Ar dialogu saistīto komunikācijas materiālu izstrāde (prezentācijas, apskati u.c.);

 • Sadarbība ar ārzemju kolēģiem koalīcijas "Open Wing Alliance" ietvaros;

 • Dalība dažādu ar dējējvistu labturības uzlabošanu saistītu akciju, piketu, tiešsaistes aktivitāšu un publisku pasākumu plānošanā un īstenošanā.

 

DARBAM NEPIECIEŠAMAIS:

 • Ass prāts un emocionālā inteliģence: spēja ātri un kvalitatīvi analizēt situāciju un pieņemt lēmumus gan plašākās stratēģiskās diskusijās un plānošanā, gan stresa situācijās;

 • Komunikabilitāte un drosme: spēja profesionāli un pārliecinoši prezentēt mūsu vēstījumu dažādām auditorijām, arī, iespējams, neieinteresētiem uzņēmumu pārstāvjiem;

 • Pašmotivācija: vēlme un spēja uzņemties iniciatīvu komandas mērķu sasniegšanā. Tas ietver arī interesi nemitīgi mācīties un apgūt jaunas prasmes;

 • Radošums: interese ģenerēt un kritiski izvērtē jaunas idejas un taktikas, kā padarīt fermu dzīvnieku aizstāvības darbu efektīvāku un veiksmīgāku;

 • Izturība un neatlaidība: prasme nepadoties, sastopoties ar grūtībām;

 • pabeigta augstākā izglītība.MĒS PIEDĀVĀJAM:

 • jēgpilnu, interesantu, algotu darbu dzīvnieku labā;

 • atalgojumu 1300-1500* EUR mēnesī (bruto) un visu nodokļu nomaksu;

 • papildus standarta atvaļinājumam vēl 5 apmaksātas atvaļinājuma dienas gadā;

 • 35 stundu darba nedēļu pēc pārbaudes laika beigām;

 • labu veselības apdrošināšanas polisi pēc pārbaudes laika beigām;

 • dažādas apmācību iespējas darba laikā (10% darba laika veltām mācībām);

 • daļēji elastīgu darba laiku un iespēju daļu darba veikt no mājām;

 • pilnībā aprīkotu darba vietu Rīgā, Lastādijas radošajā kvartālā;

 • draudzīgu, motivētu un pieredzējušu komandas biedru atbalstu.

Lai pieteiktu savu kandidatūru šai vakancei, nepieciešams aizpildīt šo anketu!
Pieteikumus šajā vakancē pieņemsim līdz 2024. gada 4. martam.

Papildus informācija par darbu. “Dzīvnieku brīvība” ir dibināta 2012. gadā ar mērķi aizstāvēt dzīvniekus industriālajā lopkopībā un izklaides industrijā. Šobrīd biedrībā darbojas seši algoti darbinieki un vairāki desmiti brīvprātīgo aktīvistu, kopīgi īstenojot dažādas programmas fermu dzīvnieku aizsardzībai un augu valsts uztura popularizēšanai. Mēs ikdienā strādājam ar patērētājiem, ražotājiem, veikalu tīkliem, valsts iestādēm, medijiem u.c., lai izskaustu viscietsirdīgākās industriālās lopkopības prakses kā, piemēram, dējējvistu turēšanu sprostos un padarītu kvalitatīvus, 100% augu valsts ēdienus viegli pieejamus ikvienam Latvijas iedzīvotājam.

Mūsdienās Latvijā no 10 miljoniem industriālās lopkopības dzīvnieku teju puse ir vistas, un lielākā daļa no viņām – šauros metāla būros ieslodzītas dējējvistas. Viņas pavada savu dzīvi nemitīgās ciešanās, saspiestībā un smirdoņā, nekad neredzot saulesgaismu un nejūtot zemi zem kājām. Mēs cieši sadarbojamies ar aktīvistiem visā pasaulē, kuri arī izmanto korporatīvā dialoga un spiediena kampaņu taktikas dējējvistu atbrīvošanai no sprostiem.

* Algas “Dzīvnieku brīvībā” tiek aprēķinātas, izmantojot formulu, kas ir vienāda visiem darbiniekiem neatkarīgi no ieņemamā amata. Aprēķina formulā par bāzes algu tiek ņemta Latvijas algu mediāna, kam pievieno procentus par pieredzi. Algas tiek indeksētas ik gadu.

04.03.2024
Kļūsti par

atbalstītāju

Ikmēneša atbalsts palīdzēs “Dzīvnieku brīvībai” ilgtermiņā strādāt, izcīnot arvien jaunas uzvaras dzīvnieku labā Latvijā.