Jaunākais augu valsts projektu vadītājs

22.07.2024

Tevi aizrauj dzīvnieku un dabas aizsardzība un meklē īsto darba vietu, lai radītu ietekmīgas pārmaiņas? Vēlies strādāt, lai samazinātu dzīvnieku produktu patēriņu un veicinātu augu valsts uztura izplatību Latvijā? Pievienojies “Dzīvnieku brīvības” Augu valsts departamenta komandai, un transformēsim Latvijas pārtikas sistēmu kopā, īstenojot projektus kā “Neapēd zemeslodi”, “Veikalu vegvērtējums”, “Gada augu produkts” un citus!

DARBA PIENĀKUMI:

 • kopā ar projektu vadītāju plānot, īstenot un koordinēt Augu departamenta projektu ikdienas darba norisi, tostarp tematisku kampaņu un akciju, izglītojošu pasākumu rīkošanu;

 • patstāvīgi vadīt atsevišķas projektu daļas (piemēram, produktu fotosesijas rīkošana, “Neapēd zemeslodi” e-pasta vēstuļu atjaunošana u.c.), nodrošinot mērķu izpildi;

 • projektu ietvaros komunicēt ar organizācijas sadarbības partneriem – brīvprātīgajiem, uzņēmumiem, citām nevalstiskajām organizācijām, sabiedrībā populārām personībām, medijiem utt.;

 • sagatavot projektiem nepieciešamos publicitātes materiālus vai koordinēt to izstrādi (informācijas meklēšana un atlase, datu ievākšana un analīze, tekstu un vizuāļu sagatavošana publicēšanai mājaslapā un sociālajos tīklos utt.);

 • veikt projektu sociālo tīklu kontu ikdienas uzturēšanu.

PRASĪBAS KANDIDĀTIEM:

 • komunikācijas prasmes un līderība – spēja profesionāli un iedvesmojoši pasniegt vēstījumu;

 • pašmenedžmenta prasmes – spēja patstāvīgi plānot un prioritizēt savus darbus;

 • ass prāts un analītiskas prasmes – spēja atlasīt, apstrādāt un pielietot datus projektu vajadzībām;

 • izturība un neatlaidība – emocionāla noturība un prasme nepadoties, sastopoties ar dažādām grūtībām;

 • iniciatīva un radošums – māka ģenerēt un kritiski izvērtēt jaunas pieejas darba mērķu sasniegšanai;

 • pabeigta augstākā izglītība, vēlams kādā ar sfēru saistītā jomā, piemēram, uztura vai vides zinātne, mārketings, žurnālistika u.c., un/vai pieredze projektu vadībā ir būtiskas priekšrocības, bet ne obligāti priekšnosacījumi.

MĒS PIEDĀVĀJAM:

 • jēgpilnu, interesantu, algotu darbu dzīvnieku labā;

 • atalgojumu 1300-1500* EUR mēnesī (bruto) un visu nodokļu nomaksu;

 • papildus standarta atvaļinājumam vēl 5 apmaksātas atvaļinājuma dienas gadā;

 • 35 stundu darba nedēļu pēc pārbaudes laika beigām;

 • labu veselības apdrošināšanas polisi pēc pārbaudes laika beigām;

 • dažādas apmācību iespējas darba laikā (10% darba laika veltām mācībām);

 • daļēji elastīgu darba laiku un iespēju daļu darba veikt no mājām;

 • pilnībā aprīkotu darba vietu Rīgā, Lastādijas radošajā kvartālā;

 • draudzīgu, motivētu un pieredzējušu komandas biedru atbalstu.

Lai pieteiktos uz šo vakanci, nepieciešams aizpildīt šo tiešsaistes formu!

Pieteikšanās termiņš pagarināts! Piesakies līdz 2024. gada 22. jūlijam (ieskaitot).

Papildus informācija par darbu. “Dzīvnieku brīvība” ir dibināta 2012. gadā ar mērķi aizstāvēt dzīvniekus industriālajā lopkopībā un izklaides industrijā. Šobrīd biedrībā darbojas seši algoti darbinieki un vairāki desmiti brīvprātīgo aktīvistu, kopīgi īstenojot dažādas programmas fermu dzīvnieku aizsardzībai un augu valsts uztura popularizēšanai. Mēs ikdienā strādājam ar patērētājiem, ražotājiem, veikalu tīkliem, valsts iestādēm, medijiem u.c., lai izskaustu viscietsirdīgākās industriālās lopkopības prakses kā, piemēram, dējējvistu turēšanu sprostos, un padarītu kvalitatīvus, 100% augu valsts ēdienus viegli pieejamus ikvienam Latvijas iedzīvotājam.

* Algas “Dzīvnieku brīvībā” tiek aprēķinātas, izmantojot formulu, kas ir vienāda visiem darbiniekiem neatkarīgi no ieņemamā amata. Aprēķina formulā par bāzes algu tiek ņemta Latvijas algu mediāna, kam pievieno procentus par pieredzi. Algas tiek indeksētas ik gadu.

Kļūsti par

atbalstītāju

Ikmēneša atbalsts palīdzēs “Dzīvnieku brīvībai” ilgtermiņā strādāt, izcīnot arvien jaunas uzvaras dzīvnieku labā Latvijā.