Dzīvnieku aizstāvības pasākumu organizators

Dzīvnieku aizstāvības pasākumu organizators

Lai panāktu ietekmīgas ilgtermiņa pārmaiņas industriālajā lopkopībā izmantoto dzīvnieku labā, meklējam gudru, enerģisku un neatlaidīgu komandas biedru algotam pilna laika darbam dzīvnieku aizstāvības pasākumu organizatora lomā.

GALVENIE DARBA PIENĀKUMI:

Dzīvnieku aizstāvības pasākumu organizatora darba mērķis ir iedvesmot arvien vairāk cilvēku kļūt par dzīvnieku aizstāvības aktīvistiem un atbalstītājiem. Savā ikdienas darbā pasākumu organizators plāno un īsteno dažādas fermu dzīvnieku aizstāvības aktivitātes (piketus, publiskus pasākumus, tiešsaistes aktivitātes, infostendus, aktīvistu saliedēšanās pasākumus u.c.), kopā ar komandu izstrādājot pasākumu koncepcijas un uzstādot mērķus, iesaistot to rīkošanā brīvprātīgos aktīvistus, komunicējot ar valsts iestādēm, uzņēmumiem, medijiem, citām nevalstiskajām organizācijām, influenceriem u.t.t. Šis darbs ir ļoti daudzveidīgs, radošs un ar plašām izaugsmes iespējām.

DARBAM NEPIECIEŠAMAIS:

 • Iniciatīva un pašmotivācija: spēja uzņemties iniciatīvu “Dzīvnieku brīvības” misijas īstenošanā un mērķu sasniegšanā, vēlme mācīties, lai uzlabotu savu pienesumu.

 • Līderība: lieliskas komunikācijas prasmes, spēja motivēt, iesaistīt un produktīvi sadarboties ar citiem aktīvistiem. 

 • Ass prāts un radošums: spēja ģenerēt un testēt jaunas pieejas, kā arī kritiski izvērtēt dažādas idejas un taktikas, lai strādātu pēc iespējas efektīvāk.

 • Izturība un neatlaidība: psiholoģiska noturība, optimisms un prasme nepadoties, sastopoties ar grūtībām.

 • Izglītība un pieredze: pabeigta augstākā izglītība, vēlama darba pieredze saistītā jomā (pasākumu, projektu vadībā, aktīvajā pārdošanā, sabiedriskajās attiecībās, mārketingā u.tml.).

MĒS PIEDĀVĀJAM:

 • jēgpilnu, interesantu, algotu darbu dzīvnieku labā;

 • atalgojumu 1200-1500* EUR mēnesī (bruto) un visu nodokļu nomaksu;

 • papildus standarta atvaļinājumam vēl 5 apmaksātas atvaļinājuma dienas gadā;

 • 35 stundu darba nedēļu pēc pārbaudes laika beigām;

 • labu veselības apdrošināšanas polisi pēc pārbaudes laika beigām;

 • dažādas apmācību iespējas darba laikā (10% darba laika veltām mācībām);

 • daļēji elastīgu darba laiku un iespēju daļu darba veikt no mājām;

 • pilnībā aprīkotu darba vietu Rīgā, Lastādijas radošajā kvartālā;

 • draudzīgu, motivētu un pieredzējušu komandas biedru atbalstu.

Papildus informācija par darbu. “Dzīvnieku brīvība” ir dibināta 2012. gadā ar mērķi aizstāvēt dzīvniekus industriālajā lopkopībā un izklaides industrijā. Šobrīd biedrībā darbojas seši algoti darbinieki un vairāki desmiti brīvprātīgo aktīvistu, kopīgi īstenojot dažādas programmas fermu dzīvnieku aizsardzībai un augu valsts uztura popularizēšanai. Mēs ikdienā strādājam ar patērētājiem, ražotājiem, veikalu tīkliem, valsts iestādēm, medijiem u.c., lai izskaustu viscietsirdīgākās industriālās lopkopības prakses kā, piemēram, dējējvistu turēšanu sprostos un padarītu kvalitatīvus, 100% augu valsts ēdienus viegli pieejamus ikvienam Latvijas iedzīvotājam.

Lai pieteiku savu kandidatūru šai vakancei, nepieciešams aizpildīt šo anketu!

* Algas “Dzīvnieku brīvībā” tiek aprēķinātas, izmantojot formulu, kas ir vienāda visiem darbiniekiem neatkarīgi no ieņemamā amata. Aprēķina formulā par bāzes algu tiek ņemta Latvijas algu mediāna, kam papildus tiek pievienoti procenti par pieredzi. Algas tiek indeksētas ik gadu.

01.12.2023