Augu valsts projektu vadītājs

Augu valsts projektu vadītāja galvenie darba pienākumi ir plānot un organizēt videi draudzīgās ēšanas izaicinājumu “Neapēd zemeslodi”, kā arī darboties citos ar augu valsts uzturu saistītos projektos.

Projektu vadītāja pienākumos ietilpst komunikācija ar izaicinājuma partneriem, izaicinājuma pārstāvēšana medijos, tekstu un materiālu (vēstuļu u.c.) satura sagatavošana vai izstrādes koordinēšana, datu analīze, izaicinājuma reklāmas plāna izstrāde, darbs ar sociālajiem medijiem, brīvprātīgajiem u.tml. Projektu vadītājs ikdienā cieši sadarbojas ar saviem kolēģiem, lai kopā izplānotu vislabākās un efektīvākās stratēģijas, kā palīdzēt dzīvniekiem un dabai, un attīstītu arī jaunus, nebijušus projektus, kas veicina augu valsts uztura popularitāti Latvijā. 


PRASĪBAS KANDIDĀTIEM:

 • komunikācijas prasmes un līderība – spēja profesionāli un iedvesmojoši pasniegt vēstījumu;

 • pašmenedžmenta prasmes – spēja patstāvīgi plānot un prioritizēt savus darbus;

 • ass prāts un analītiskas prasmes – spēja atlasīt, apstrādāt un pielietot datus projektu vajadzībām;

 • iniciatīva un radošums – māka ģenerēt un kritiski izvērtēt jaunas pieejas darba mērķu sasniegšanai;

 • izturība un neatlaidība – emocionāla noturība un prasme nepadoties, sastopoties ar dažādām grūtībām;

 • pabeigta augstākā izglītība, vēlams kādā ar sfēru saistītā jomā, piemēram, uztura vai vides zinātne, mārketings, žurnālistika u.c.;

 • pieredze projektu vadībā ir būtiska priekšrocība, bet ne obligāts priekšnosacījums.


MĒS PIEDĀVĀJAM:

 • jēgpilnu, interesantu, algotu darbu dzīvnieku labā;

 • atalgojumu 1300-1500* EUR mēnesī (bruto) un visu nodokļu nomaksu;

 • papildus standarta atvaļinājumam vēl 5 apmaksātas atvaļinājuma dienas gadā;

 • 35 stundu darba nedēļu pēc pārbaudes laika beigām;

 • labu veselības apdrošināšanas polisi pēc pārbaudes laika beigām;

 • dažādas apmācību iespējas darba laikā (10% darba laika veltām mācībām);

 • daļēji elastīgu darba laiku un iespēju daļu darba veikt no mājām;

 • pilnībā aprīkotu darba vietu Rīgā, Lastādijas radošajā kvartālā;

 • draudzīgu, motivētu un pieredzējušu komandas biedru atbalstu.


Lai pieteiktos uz šo vakanci, nepieciešams aizpildīt šo tiešsaistes formu

Pieteikumus šajā vakancē pieņemsim līdz 2024. gada 4. martam.

Papildus informācija par darbu. “Dzīvnieku brīvība” ir dibināta 2012. gadā ar mērķi aizstāvēt dzīvniekus industriālajā lopkopībā un izklaides industrijā. Šobrīd biedrībā darbojas seši algoti darbinieki un vairāki desmiti brīvprātīgo aktīvistu, kopīgi īstenojot dažādas programmas fermu dzīvnieku aizsardzībai un augu valsts uztura popularizēšanai. Mēs ikdienā strādājam ar patērētājiem, ražotājiem, veikalu tīkliem, valsts iestādēm, medijiem u.c., lai izskaustu viscietsirdīgākās industriālās lopkopības prakses kā, piemēram, dējējvistu turēšanu sprostos, un padarītu kvalitatīvus, 100% augu valsts ēdienus viegli pieejamus ikvienam Latvijas iedzīvotājam.

* Algas “Dzīvnieku brīvībā” tiek aprēķinātas, izmantojot formulu, kas ir vienāda visiem darbiniekiem neatkarīgi no ieņemamā amata. Aprēķina formulā par bāzes algu tiek ņemta Latvijas algu mediāna, kam pievieno procentus par pieredzi. Algas tiek indeksētas ik gadu.

04.03.2024
Kļūsti par

atbalstītāju

Ikmēneša atbalsts palīdzēs “Dzīvnieku brīvībai” ilgtermiņā strādāt, izcīnot arvien jaunas uzvaras dzīvnieku labā Latvijā.