Zemkopības ministrija saņem "Lielo Zirgābolu" — ķēzītāju grand prix

2013. gada 24. Maijs

Vides aktīvisti Vides un Zemkopības ministrijām piešķir "Zirgābolus" — balvu vides ķēzītājiem. Vides aizsardzībā ieinteresētu domubiedru grupa — Zirgābola balvas padome — šogad jau ceturto reizi pasniegs "Zirgābolus" — balvu, ko piešķir vides ķēzītājiem. Balva tika dibināta 2009. gadā kā līdzsvarojošs papildinājums Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas ikgadējai balvai "Ābols" par vides uzlabošanu un aizsardzību. "Zirgābolu" mērķis ir pievērst uzmanību vides aizsardzības praksei un problēmām Latvijā, videi nedraudzīgiem projektiem, amatpersonu darbībai / bezdarbībai vides aizsardzības jomā, ignorējot nevalstisko organizāciju un sabiedrības viedokli, t.i., vides ķēzīšanai un ķēzītājiem.

Cita starpā vairākas institūcijas pamatīgi pieķēzījušas un turpina ķēzīt arī dzīvnieku aizsardzības jomā.
 

 

Lielais Zirgābols šogad tiek piešķirts Zemkopības ministrijai, kas mērķtiecīgi, sistemātiski un apzināti normatīvo aktu sagatavošanā un praksē pēdējā gada laikā vērsusies pret dažādām vides aizsardzības politikas jomām:

  • sagatavojot MK noteikumus "Noteikumi par zinātniskiem mērķiem izmantojamo dzīvnieku aizsardzību", kas izslēdz Dzīvnieku aizsardzības ētikas padomi no eksperimentu izvērtētāju loka, un līdz ar to valstī vairs nav neatkarīgas un objektīvas institūcijas, kas veic eksperimentu ar dzīvniekiem ētisko izvērtējumu,
  • sagatavojot MK noteikumu projektu "Labturības prasības aitu turēšanai", kas paredzēja Latvijā atļaut līdz šim aizliegto jēru astu amputāciju, turklāt pielietojot nežēlīgo gumijas gredzenu metodi, un dodot tiesības jērus kastrēt un amputēt tiem astes arī personām bez veterinārmedicīniskās izglītības,
  • sagatavojot likumprojektu „Grozījumi Medību likumā”, kas paredz Latvijā atļaut līdz šim aizliegtās medības ar loku un bultām, atļauj medības uz visiem nelimitētiem dzīvniekiem ūdenstilpņu tauvas joslā, kā arī suņu un kaķu nogalināšanu, izmantojot medību ieročus. Neraugoties uz ZM pūliņiem, Saeima 2.lasījumā noraidīja loku medību ieviešanu Latvijā un turpinās arī diskusija par mednieku tiesībām apšaut suņus un kaķus,
  • iekļaujot Dzīvnieku aizsardzības ētikas padomē Latvijas Mednieku asociāciju, kas ne juridiski, ne pēc būtības, ne starptautiskās prakses dzīvnieku aizsardzībā neatbilst Padomes noteiktajai misijai, un plānojot tādas izmaiņas Padomes sastāvā un darbībā, kas degradē Padomes kā dzīvnieku aizsardzības ombuda ideju.


Finanšu ķēziens
A/s "Grobiņa" projektam "Jaunas kažokzvēru audzētavas būvniecība" Lauku atbalsta dienests apstiprināja vairāk nekā 1,4 miljonus latu liela Eiropas Savienības fondu līdzfinansējuma piešķiršanu, tādējādi visi Dienvidkurzemē pieejamie līdzekļi tika vienai saimniecībai, sākotnēji atstājot vienpadsmit zemnieku saimniecības, kuru rakstītie projekti bija ieguvuši vienādu atbalsta punktu skaitu, pilnīgi bešā. Pēc saceltās ažiotāžas tomēr atradās nauda, ko sadalīt papildus. Izstrādājot projektu, nav ņemtas vērā pagasta iedzīvotāju intereses un tiesības dzīvot labvēlīgā vidē. Pašvaldība lēmumu par zemes iznomāšanu a/s "Grobiņa" noslēgusi bez iedzīvotāju informēšanas. Izstrādājot projektu, nav ņemts vērā, ka paredzētais objekts atradīsies apdzīvotā vietā - tuvākais nekustamais īpašums atrodas tikai 80 m no novietnes. Vairāku iedzīvotāju oficiālās sūdzības nav ņemtas vērā nedz vietējā, nedz nacionālā līmenī. Uz iesniegto sūdzību un lūgumu izvērtēt esošo situāciju VARAM nesniedza nevienu konkrētu atbildi vai argumentu par iedzīvotāju konstatētajiem faktiem un ekologu sniegtajiem viedokļiem.

 

Par ķēzīšanas balvu saņēmējiem citās nominācijās lasiet vairāk NRA.lv:
Vides aktīvisti Vides un Zemkopības ministrijām piešķir "Zirgābolus" - balvu vides ķēzītājiem