Dzīvnieku un vides aizsardzības organizācijas: Samazināta PVN likme gaļai un pienam kaitēs videi un sabiedrības veselībai

2020. gada 16. Septembris
 

Šonedēļ Saeima skatīs 11 deputātu priekšlikumu samazināt PVN likmi svaigai gaļai, svaigām zivīm, olām, piena produktiem.

Arī “Maxima Latvija” vāc parakstus par līdzīgu priekšlikumu Mana Balss platformā. Iniciatīvas virzītāji apgalvo, ka tas uzlabošot vietējo ražotāju konkurētspēju un nodrošināšot mazāk aizsargāto sabiedrības grupu atbalstu. Diemžēl rosinātās pārmaiņas ne vien nav labākais veids, kā atbalstīt mazāk aizsargātās sabiedrības grupas un palīdzēt uzņēmējiem, bet tieši otrādi – tās ir pretrunā ar ilgstpējīgu uzņēmējdarbības attīstību un rūpēm par sabiedrības veselību. Vērts atzīmēt, ka šī priekšlikuma īstenošanas potenciālā ietekme uz iedzīvotāju veselību un vidi likuma izmaiņu pamatojumā nav apskatīta vispār.
 
Līdzīgi kā piemērojot akcīzes nodokli alkoholam un tabakas izstrādājumiem, ir būtiski novērtēt nodokļu likmju ietekmi uz attiecīgo produktu patēriņu un iedzīvotāju veselību. Samazināti nodokļi stimulē attiecīgo produktu ražošanu un patēriņu, kas dzīvnieku produktu gadījumā neatbilstu sabiedrības ilgtermiņa interesēm. Zinātniskie pētījumi apliecina, ka sarkanās gaļas patēriņš ir saistīts ar paaugstinātu vēža, piemēram, kolorektālā vēža, risku. Savukārt, samazinot dzīvnieku izcelsmes produktu patēriņu, samazinās sirds un asinsvadu slimību riski. Arī Veselības Ministrija aicina ēdienkartē iekļaut vairāk augu izcelsmes produktu, tostarp augļu un dārzeņu. 

Dzīvnieku produktu pārmērīgais patēriņš būtiski kaitē sabiedrības veselībai, un šo kaitējumu iespējams novērtēt skaitliski.

Piemēram, 2018. gadā publicētā Oksfordas Universitātes pētījumā par 149 pasaules reģioniem secināts, ka Baltijas valstīs paaugstinātās veselības aprūpes izmaksas kompensētu nodoklis, kas sarkanās gaļas cenu celtu par 10,78%. Turklāt šie aprēķini vēl neņem vērā draudus cilvēku veselībai un ekonomikai, ko rada jaunā koronavīrusa izplatība gaļas pārstrādes uzņēmumos un tas, ka industriālā lopkopība veicina jaunu pandēmiju rašanos un izplatību. 

Apsverot nodokļu politikas izmaiņas, būtu jāņem vērā arī, ka dzīvnieku izcelsmes produktu ražošana ir viens no vadošajiem klimata pārmaiņu veicinātājiem.

Nelabvēlīgā ietekme uz klimatu un sabiedrības veselību ir pamatā politiķu rosinājumiem paaugstināt nodokļus dzīvnieku izcelsmes produktiem gan Eiropā, gan citur pasaulē. Vācijas valsts dabas aizsardzības organizācija (UBA) secinājusi, ka PVN likmes samazināšana tādiem dzīvnieku izcelsmes produktiem kā gaļa un siers ir līdzvērtīga videi kaitīgām subsīdijām. Šie apsvērumi gūst aizvien lielāku atbalstu. Piemēram, Nīderlandē priekšlikums piemērot 20 centu nodokli 100 gramiem gaļas ir guvis gan konservatīvo, gan liberālo partiju vēlētāju vairākuma atbalstu, kopā vidēji 63%. Kā secināts pētījumu centra Chatham House un žurnāla Science publikācijās, augstāki patēriņa nodokļi dzīvnieku izcelsmes produktiem ir viens no veidiem, kā panākt, lai nelabvēlīgā ietekme uz klimatu atspoguļotos produktu cenā.

PVN likmes starpība būtībā no valsts budžeta nonāk uzņēmēju maciņos.

Visbeidzot, kā secinājusi Finanšu Ministrija, ziņojumā par PVN likmes samazināšanu dārzeņiem un augļiem veiktie aprēķini interpretēti maldīgi, un PVN likmes starpība būtībā no valsts budžeta nonāk uzņēmēju maciņos. Tātad PVN likmes samazināšana ne tikai nepalīdz sociāli mazāk aizsargātajiem iedzīvotājiem, bet var netieši kaitēt, jo samazina dažādiem, tostarp sociāliem, mērķiem pieejamo līdzekļu apjomu valsts budžetā. Ir apzināti efektīvāki instrumenti, kas veicinātu vietējo uzņēmējdarbību. Piemēram, Latvijas Banka piedāvā samazināt darbaspēka nodokļus un budžeta ieņēmumus kompensēt, paaugstinot PVN likmi vai atceļot spēkā esošos atvieglojumus. 
 
Secināms, ka zemāka PVN likme svaigai gaļai, svaigām zivīm, olām un piena produktiem nedotu cerētos ieguvumus. Tieši otrādi, tas būtu neefektīvs veids, kā risināt sociālas problēmas vai veicināt uzņēmējdarbību. Turklāt šādas nodokļu izmaiņas tikai veicinātu kaitējumu iedzīvotāju veselībai un videi, kā arī būtu pretrunā ar Eiropas zaļo kursu. 
 
Biedrības "Dzīvnieku brīvība" un "Zaļā brīvība" aicina Saeimas deputātus nepieļaut samazinātas PVN likmes pieņemšanu dzīvnieku izcelsmes produktiem.