Cirka materiāli

Savvaļas dzīvnieki cirkā: informatīvs materiāls
 
Infomateriāls, kurā konspektīvi apkopota svarīgākā informācija par to, kāpēc savvaļas dzīvnieku izmantošana cirkā ir problemātiska. Tas tika iesniegts visiem Saeimas deputātiem, lai viņi pirms balsošanas par likumprojektu, kas paredz aizliegt savvaļas dzīvnieku izmantošanu cirkā, varētu ātri iepazīties ar pamatinformāciju.
 

 

"Dzīvnieku brīvība": Par savvaļas sugu izmantošanu cirkā
 
"Dzīvnieku brīvības" sagatavots zinātniskās literatūras apskats attiecībā uz savvaļas dzīvnieku izmantošanu cirkā.
 

 

Eiropas Veterinārārstu federācijas paziņojums par savvaļas sugu dzīvnieku izmantošanu ceļojošajos cirkos
 
Eiropas Veterinārāstu federācija 2015. gadā publicēja šo paziņojumu, kurā tā iesaka visām Eiropas un nacionālā mēroga kompetentajām iestādēm visā Eiropā aizliegt savvaļas sugu zīdītāju izmantošanu ceļojošajos cirkos, tāpēc ka nepastāv nekādas iespējas vajadzīgajā apmērā apmierināt šo dzīvnieku fizioloģiskās, psihiskās un sociālās vajadzības.
 

 

"Eurogroup 4 Animals": Paziņojums par savvaļas dzīvnieku etoloģiskajām vajadzībām un labturību cirkā
 
"Eurogroup 4 Animals" paziņojums, kuru ir parakstījuši daudzi ievērojami zinātnieki bioloģijas, ekoloģijas un etoloģijas jomā, apstiprinot, ka savvaļas dzīvnieki cirkā tiek pieradināti, nevis domesticēti, un zinātniskie pierādījumi liecina, ka cirks ir savvaļas dzīvniekiem nepiemērota vide. Cirks kopumā nespēj nodrošināt vairākas pamatprasības attiecībā uz savvaļas dzīvnieku sociālajiem un teritoriālajiem apstākļiem un veselību.
 

 

Dorning J., Harris S., Pickett H.: The welfare of wild animals in travelling circuses
 
Apvienotās Karalistes zinātnieku ziņojums, kurā ir izklāstīti zinātniskie pierādījumi tam, ka savvaļas dzīvniekiem ceļojošajos cirkos un zoodārzos netiek nodrošinātas optimālās labturības prasības, kas ir noteiktas tiesību aktos, kā arī ir aplūkota plaša zinātniskā literatūra un situācija visā pasaulē.
 

 

Aizliegumi izmantot dzīvniekus cirkā
 
Saraksts ar valstīm, kuras ir aizliegušas dzīvnieku izmantošanu cirkā vai noteikušas ierobežojumus.
 

 

"ENDCAP": The use of wild animals in performance 2016
 
Organizācijas "ENDCAP" ziņojums, kurā ir apkopota informācija par dzīvnieku izmantošanu izklaides priekšnesumos dažādās Eiropas Savienības valstīs. Tajā ir iekļauti vairāki konkrēti gadījumi, kas atspoguļo galvenās dzīvnieku labturības problēmas cirkos.
 

 

"ENDCAP": Wild animals in EU circuses
 
Organizācijas "ENDCAP" 2015. gadā publicētā faktu lapa, kurā ir īsi raksturota situācija Eiropas Savienībā attiecībā uz savvaļas dzīvnieku izmantošanu cirkā. Balstoties uz zinātniskiem dfaktiem, "ENDCAP" aicina dalībvalstis aizliegt šo praksi dzīvnieku labturības un sabiedrības drošības dēļ, kā arī lai mazinātu slimību izplatīšanās risku.
 

 

Iossa G., Soulsbury C.D., Harris S.: Are wild animals suited to a travelling circus life
 
Visaptverošs zinātniskais pārskats, kāpēc savvaļas dzīvnieku labturība ceļojošajos cirkos ir nepietiekama. Tajā ir secināts, ka nedomesticētu dzīvnieku sugas, kuras visbiežāk tiek izmantotas cirkos, ir vismazāk piemērotas šādai dzīvei (piemēram, ziloņi un lielie kaķi).
 

 

Psihologu kolēģijas atzinums par dzīvnieku izmantošanas cirkā un citos izklaides pasākumos negatīvo pedagoģisko ietekmi