Zvēraudzēšana

Dzīvnieku ētika mūsdienu sabiedrībā

Lejupielādēt

Dzīvnieku labturības problēmas zvēraudzētavās

Lejupielādēt

Eliminating a potential reservoir of SARS-CoV-2 virus on EU fur farms

Lejupielādēt

Fakti par kažokzvēru audzēšanas likumdošanu

Lejupielādēt

Zvēraudzēšana - kopsavilkums

Lejupielādēt

Zvēraudzētavas neievēro dzīvnieku labturības pamatprasības

Lejupielādēt

Potenciālo SARS-CoV-2 vīrusa perēkļu likvidēšana ES zvēraudzētavās

Lejupielādēt

Dējējvistas

Dējējvistu dzīve

Lejupielādēt

Dējējvistu labturības pārskats

Lejupielādēt

Dējējvistu labturība modernizētajos sprostos

Lejupielādēt

Uzņēmumu sociālā atbildība par dzīvnieku labturību

Lejupielādēt