Kļūsti par vegānu

KĀPĒC KĻŪT PAR VEGĀNU?

Daudzi cilvēki, kas aizstāv dzīvniekus, ir arī vegāni. Ja vēlamies nopietnas pārmaiņas cilvēku un citu dzīvnieku attiecībās, mums nevajadzētu atbalstīt viņu izmantošanu un nogalināšanu. Atbalstot lopkopību, mēs turpinām šos dzīvniekus turēt ieslodzījumā. Cilvēka ekonomiskajām interesēm saduroties ar dzīvnieka pamatvajadzībām, pēdējās praktiski vienmēr tiek nobīdītas malā. Mūsdienu lopkopībā nav nozares, kas dzīvniekiem nesagādātu ciešanas un nāvi. Taču, pat ja dzīvnieku turēšanas apstākļi būtu tik saulaini kā lopkopju reklāmās, paliek neatbildēts galvenais jautājums — kā attaisnot to, ka pakļaujam un izmantojam dzīvniekus savu iegribu apmierināšanai?

Dzīvnieku aizsardzības pamatā ir uzskats, ka nevajadzētu viņiem nodarīt ciešanas un citādi kaitēt, ja bez tā var iztikt. Dzīvnieki ir ar apziņu apveltīti indivīdi, kam piemīt savas intereses, nevis nejūtīgi priekšmeti, ar kuriem var rīkoties pēc saviem ieskatiem. Tas, ka spējam viņus pakļaut, nepadara viņu nebrīvi, izmantošanu un nogalināšanu par pieņemamu vai normālu. Jau sen vairs nav nepieciešams dzīvniekus nonāvēt un turēt ieslodzītus pārtikas ieguvei vai citiem savtīgiem nolūkiem. Dzīvnieku izmantošana mūsdienās vairs nav nepieciešamība, bet lielākoties neobligāta izvēle, kas nav savietojama ar cieņpilnu un taisnīgu attieksmi pret viņiem.

Vegāni uzturā nelieto dzīvnieku izcelsmes pārtiku, tostarp gaļas, zivs un piena produktus, olas un medu. Tā vietā vegāni izvēlas augu izcelsmes pārtiku, ko par pietiekamu un veselīgu atzīst aizvien vairāk biologu, mediķu un uzturzinātnieku. Turklāt šāds uzturs mazina dažādu izplatītu veselības problēmu riskus: sirds un asinsvadu slimību, diabēta, dažādu audzēju veidošanos un aptaukošanās iespējamību.

Arī izvēloties apģērbu, kosmētiku un saimniecības preces, vegāni pārliecinās, ka to ražošanā nav iesaistīti dzīvnieki. Vegāni iestājas par mūsdienīgām zinātnisko pētījumu metodēm, kurās netiek izmantoti dzīvnieki, kā arī neatbalsta dzīvnieku tirdzniecību un izmantošanu izklaidei.

Mūsdienās pieaugušo ekoloģijas problēmu un pārapdzīvotības kontekstā daudzi cilvēki izvēlas vegānismu arī tādēļ, ka tas ir videi draudzīgāks un ilgtspējīgāks dzīvesveids. Vides zinātnieki ir izpētījuši, ka lopkopība ir viena no ekoloģiski viskaitīgākajām nozarēm, kas dabas piesārņošanā pārspēj pat transporta sektoru un citus rūpniecības veidus. Lopkopība ir atzīta arī par lielāko draudu bioloģiskajai daudzveidībai un ir viens no globālās sasilšanas galvenajiem izraisītājiem.

Arī tu vari veikt drosmīgas pārmaiņas savā dzīvē! Neatbalstot sajūtošu būtņu izmantošanu turēšanu nebrīvē un nonāvēšanu vegāni rāda labu piemēru arī citiem, ka bez tā varam iztikt. Tā katrs vegāns ar savu rīcību palīdz radīt tādu sabiedrību, kas balstās cieņas, līdzcietības un taisnīguma vērtībās, nevis skatījumā uz sajūtošām būtnēm kā lietojamām precēm. Būt par vegānu mūsdienās ir vieglāk kā jebkad agrāk, un tas ir tā vērts.

Kļūsti par vegānu — dzīvnieku, savas veselības un visas planētas labad! 

Lai uzzinātu vairāk, apmeklē Vegan.LV!